Státní Opera

Adresa:
Wilsonova 4
Praha
Praha > Kulturní akce Praha

Státní opera Praha sídlí v budove, která byla 5.1.1888 otevrena Wagnerovou operou Mistri pevci norimberští jako pražská nemecká scéna. Pražští Nemci hráli v 19. století ve Stavovském divadle strídave s ceským souborem. Touha po vlastním divadle vedla v roce 1883 k jednáním o vybudování nové divadelní budovy pro Nemecký divadelní spolek. V prubehu trí let vznikl stavební plán, který byl predán vídenskému ateliéru Fellner a Helmer. Na projektu se podílel autor vídenského Burgtheatru Karl Hasenauer, na stavbe pak také pražský architekt Alfons Wertmüller. Financní prostredky pocházely ze soukromých sbírek. Svým prostorným hledištem stejne jako svou neorokokovou výzdobou patrí tato divadelní budova k nejkrásnejším v Evrope. Prvním reditelem Nového nemeckého divadla se stal Angelo Neumann, který pro divadlo získal významné umelce a brzy pozvedl nové divadlo na vysokou umeleckou úroven mezinárodního významu. Pracovali zde napr. dirigenti Carl Muck, Franz Schalk a Leo Blech, ze známých pevcu pak jmenujme alespon altistku V. Nigrini nebo tenoristu A. Wallnhöfera.

Kulturní akce- Státní Opera:

Strana:
<< < > >>

Strana:
<< < > >>